IIBA Polska

Podstawowe informacje o naszym oddziale

International Institute of Business Analysis Polska (IIBA Polska) jest stowarzyszeniem mającym na celu propagowanie profesji Analityka Biznesowego oraz dobrych praktyk analizy biznesowej. Stowarzyszenie działa w ramach ogólnoświatowej sieci IIBA, wypełniając lokalnie jej statutowe działania. Od strony mniej formalnej, IIBA Polska to grupa osób zaangażowanych w działalność analityczną, chcąca poszerzać swoje kompetencje w obszarze szeroko pojętej analizy biznesowej w ramach prężnie działającego stowarzyszenia oraz we współpracy z ciekawymi ludźmi.

lat w Polsce

zorganizowanych seminariów

regionalne ośrodki działania

Walne Zgromadzenie - Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym i absolutorium

WROCŁAW 12.04.2017

Zarząd IIBA WPC ma przyjemność zaprosić Państwa na głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi IIBA WPC na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok działalności. Głosowanie odbędzie się w formie zdalnej. Każdy z członków Stowarzyszenia otrzyma pisemne zaproszenie do głosowania wraz z instrukcją postępowania.

Sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę do oceny działalności Zarządu jest dostępne poniżej.

Bilans IIBA WPC za 2016

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w głosowaniu.

Zarząd

Artur Kasprzyk

Prezes Zarządu

23 lata doświadczeń w analizie biznesowej, 23 lata doświadczeń w ramach własnej działalności biznesowej, doradczej i trenerskiej. Miłośnik jazdy konnej i rowerowej. Plan na najbliższy okres – dalsza eksploracja rowerowa Górnego Ałtaju; Kazachstan.

Marcin Wizgird

Wiceprezes Zarządu

Architekt rozwiązań, kierownik projektów i analityk biznesowy. W szczególności zainteresowany Business Intelligence i architekturą korporacyjną.

Hanna Wesołowska

Członek Zarządu ds Edukacji i Rozwoju Zawodowego

Analityk z pasji od 7 lat. Dzieli się nią na blogu, wyższych uczelniach, seminariach, szkoleniach, wideo, podcastach i w branżowych magazynach. Po godzinach pisze, uczy się i biega nad morze.

Emilia Mazurek

Skarbnik

Andragog. Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej. Wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne w nauczaniu i wspieraniu rozwoju inżynierów, m.in. poprzez organizowanie seminariów IIBA WPC, prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni technicznej, współtworzenie modeli kompetencyjnych analityka biznesowego, procesowego oraz specjalisty dziedzinowego w ramach współpracy z firmą doradczą AION.

Sylwester Pietrzak

Członek Zarządu ds Komunikacji

Analityk biznesowy i ekspert metod wymiarowania oprogramowania.

Paweł Jarosiński

Sekretarz

Ponad 15 lat w branży IT, od 10 jako analityk i kierownik projektów. Od 5 lat fascynuje się metodami Agile. Jest orędownikiem realizacji analizy w Agile’owy sposób.
Analiza i Agile pasjonują go tak mocno, że właśnie na nie poświęca większość swojego wolnego czasu.

Komisja rewizyjna

Ireneusz Górniok

18 lat doświadczeń w korporacyjnym IT instytucji finansowych, 7 lat doświadczeń w ramach własnej działalności biznesowej, doradczej i trenerskiej. Fan badmintona. Plan na najbliższy okres – turystyczny wyjazd do Nowej Zelandii.

Kamil Niklasiński

Ponad 15 lat doświadczeń pracy w stowarzyszeniach od wolontariusza na szczeblu lokalnym do członka globalnego zarządu oraz rady nadzorczej. Od 11 lat profesjonalnie związany z realizacją projektów IT w roli analityka, kierownika zespołu/projektu. Intrygują go mechanizmy, które pomagają osiągać zespołom ponad przeciętne rezultaty. Plan na najbliższy okres – zgłębić tajniki modelarstwa rakietowego.

Sławomir Ryszkowski

Analityk, projektant rozwiązań, architekt. Zwolennik architektury procesowej oraz projektowania sterowanego dziedziną i modelami. Ostatnio na tropie Turkusowych Organizacji. W wolnym czasie jeździ na rowerze i gra w badmintona.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Numer KRS: 0000318621 Zarejestrowana siedziba Stowarzyszenia Warsaw Poland Chapter of the IIBA: ul. Wincentego Kadłubka 43, 02-496 Warszawa Numer Regon: 141684510 Numer NIP: 522-29-09-819

Konto bankowe

Numer konta: 05 1160 2202 0000 0001 2997 9453 Bank: Bank Millenium SA, o/Warszawa, ul. Puławska 233

Stowarzyszenie Warsaw Poland Chapter of the IIBA® działa na podstawie statutu opracowanego przez grupę założycielską i przyjętego w trakcie zebrania założycielskiego stowarzyszenia, które odbyło się 20 czerwca 2008 roku.

Do pobrania: Statut w formacie PDF.

Stowarzyszenie Warsaw Poland Chapter of the IIBA® oficjalnie zarejestrowano i wpisano do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 grudnia 2008 roku.

Do pobrania: Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS w formacie PDF

Stowarzyszenie Warsaw Poland Chapter of the IIBA® uzyskało numer identyfikacyjny REGON w dniu 5 stycznia 2009 roku.

Do pobraniaZaświadczenie o numerze REGON w formacie PDF

Stowarzyszenie Warsaw Poland Chapter of the IIBA® otrzymało numer identyfikacji podatkowej (NIP) w dniu 16 lutego 2009 roku.

Do pobrania: Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej w formacie PDF