Certyfikaty IIBA w Polsce

Coraz większa liczba Analityków Biznesowych w Polsce decyduje się na potwierdzenie swoich umiejętności certyfikatami IIBA

Liczba osób z certyfikatem CCBA

Liczba osób z certyfikatem CBAP

Historie ludzkie

Certyfikat CCBA (Maciej Czerwiński)

Mamy pierwszego certyfikowanego CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis) w Polsce. Pan Maciej Czerwiński, który pracuje w Nordea Bank Polska w Gdyni jako analityk systemów IT zdał egzamin 23 marca 2012. Udało nam się z nim porozmawiać na temat jego obecnej pracy, doświadczeń zawodowych oraz o przygotowaniach do egzaminu. IIBA WPC: Z jakiego źródła dowiedział się Pan o Stowarzyszeniu  IIBA i o utworzonym przez nie programie certyfikacyjnym? MC: O IIBA dowiedziałem się w pracy. W banku Nordea rozumiemy, jak ważna jest analiza biznesowa w kontekście prowadzenia projektów informatycznych. Dlatego też poświęcamy bardzo dużo uwagi na rozwój kompetencji w tym obszarze. IIBA WPC: Jakie szkolenia, pośród tych, które Pan odbył, pomogły w przygotowaniu się do egzaminu? MC: W 2010 roku uczestniczyłem w cyklu szkoleń z obszaru analizy biznesowej, sfinansowanych przez Nordeę IT PL&BC w Gdyni, organizowanych przez firmę MT&DC. Szkolenia te są zgodne ze standardami IIBA i pomogły mi ugruntować wiedzę z tego obszaru. Wtedy też zdecydowałem o tym, że chciałbym przystąpić do egzaminu. Potrzebowałem tylko trochę czasu, aby móc udokumentować wymaganą ilość godzin pracy w roli analityka biznesowego. IIBA WPC: Zdał Pan egzamin CCBA – jak długo pracuje Pan w zawodzie analityka biznesowego i w jakich obszarach wiedzy (KA – Knowledge Area) w kontekście wymagań do aplikowania? MC: Od trzech lat pracuję na stanowisku analityka IT. W codziennej pracy poruszam się w takich obszarach jak planowanie prac analitycznych, pozyskiwanie i zarządzanie wymaganiami oraz ocena jakości dostarczonego rozwiązania. IIBA WPC: Jak długich przygotowań wymagało od Pana podejście do egzaminu? MC: Bezpośrednie przygotowania do egzaminu trwały kilka dobrych tygodni. W tym czasie studiowałem zgromadzone przeze mnie materiały, przede wszystkim „Guide to the Business Analysis Body of Knowledge” (BABOK). Bardzo polecam także rozwiązanie przykładowych testów CCBA/CBAP. Materiały można znaleźć w internecie (np. http://www.cbapmaster.com/products.html). Warto też pamiętać, że egzamin jest wymagający także pod względem językowym. Ponadto, osoba dobrze przygotowana do egzaminu to taka, która nie tylko zna suchą teorię, ale ma też doświadczenie nabyte w codziennej pracy. IIBA WPC: Jak dużym wyzwaniem było wg Pana podejście i zdanie egzaminu? MC: Egzamin na pewno nie jest łatwy. Oprócz kwestii merytorycznych, miałem też trochę pracy związanej z przetarciem szlaku, jakim jest zdawanie egzaminu w Polsce. Na szczęście wszystko poszło gładko, dzięki bardzo dobrej komunikacji z członkami organizacji zarówno z oddziału WPC jak i oddziału macierzystego w Toronto. Sam egzamin jest długi i wyczerpujący, dlatego poczułem dużą ulgę, gdy zobaczyłem pozytywny wynik zaraz po wysłaniu wszystkich odpowiedzi – egzamin w formie komputerowej to bardzo duży plus. Myślę, że kolejne wyzwania stoją dopiero przede mną. Ważne jest, aby dobre praktyki i standardy analizy biznesowej wcielać w życie i stosować w codziennej pracy. To dopiero prawdziwe wyzwanie. IIBA WPC: Jest Pan pierwszym certyfikowanym w Polsce. Rozpiera duma? MC: Myślę, że bardziej pewność siebie i poczucie dobrze wykonanego zadania. Dla Stowarzyszenia IIBA WPC rozpoczęcie certyfikacji w Polsce jest bardzo ważnym wydarzeniem. Mamy nadzieję, że certyfikowanych będzie coraz więcej i certyfikacja spotka się z powszechnym uznaniem. Jednocześnie wyrażamy ogromne uznanie dla Nordea IT PL&BC w Gdyni, która nie tylko zauważyła konieczność szkoleń w tym kierunku, ale również sfinansowała szkolenie Panu Maćkowi. 

CBAP Monika Ślósarska

Mamy kolejną certyfikowaną osobę w Polsce. Tym razem jest to certyfikacja CBAP (Certified Business Analysis Professional) uzyskana przez Panią Monikę Ślósarską. Pani Monika kieruje zespołem analityków biznesowych w firmie Nearshoring Solutions w Gdańsku i zdała egzamin 11 lipca 2012.  Mimo sporej liczby obowiązków Pani Monika znalazła czas, aby opowiedzieć nam o swojej historii z IIBA, swojej pracy jako analityka oraz o egzaminie.

IIBA WPC: Czym zaciekawiło Panią IIBA oraz program certyfikacyjny CCBA/CBAP?

MŚ: Po kilku latach pracy w roli analityka biznesowego uznałam, że warto zdobyć oficjalne potwierdzenie moich kwalifikacji. Potwierdzenie inne niż to, wynikające ze stażu pracy i zrealizowanych projektów. Było to dla mnie ważne osobiście – chodziło o udowodnienie sobie tego, że mam określone, mocne kompetencje. Poza tym jest to ważne dla mojej kariery zawodowej – jest wiele osób w Polsce i na świecie z podobnym doświadczaniem zawodowym, przewagę w tej grupie profesjonalistów można zdobyć wg. mnie tylko na drodze oficjalnej certyfikacji. IIBA wybrałam głównie z uwagi na ogromny nacisk tej certyfikacji na doświadczenie praktyczne – certyfikacja IIBA nie polega tylko na „zakuciu” i zdaniu egzaminu. Najpierw trzeba wypracować i udokumentować ponad 5 lat pracy w zawodzie, zdobyć rekomendacje od klientów i przejść szkolenia. Na samym końcu jest egzamin.

IIBA WPC: Jakich przygotowań wymagało od Pani podejście do egzaminu?

MŚ: Pierwszym krokiem było regularne czytanie literatury polecanej przez IIBA – okazało się to bardzo przydatne przy pytaniach „ogólnych” czy „praktycznych” na egzaminie. Natomiast kilka miesięcy przed samym egzaminem zaczęłam regularnie uczyć się z BABOK – to jest szczególnie ważne, ponieważ zasadnicza cześć egzaminu to jednak pytania specyficznie odwołujące się do BABOK.

IIBA WPC: Gdzie podeszła Pani do egzaminu i jaki był jego przebieg?

MŚ: Na egzamin zarejestrowałam się w ośrodku egzaminacyjnym w Warszawie. Pierwszy krok to wylegitymowanie się oraz przekazanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do podejścia do egzaminu (e-mail z ośrodka koordynującego egzamin). Po podpisaniu dokumentacji, zostałam zaprowadzona do pokoju egzaminacyjnego, w którym były kamery, wydzielone stanowiska komputerowe oraz zakaz wnoszenia wszelkich przedmiotów osobistych (do zegarka włącznie). Sam egzamin to 3,5 godziny bardzo intensywnej pracy nad 150 pytaniami udostępnionymi on-line. Na koniec, po kilku minutach system wyświetla wyniki egzaminu. Sam papierowy certyfikat wysyłany jest pocztą – mój ma być gotowy jesienią.

IIBA WPC: W jaki sposób pozyskanie wiedzy z BABOK wpłynęło na Pani codzienna prace jako analityka biznesowego?

MŚ: Najcenniejszą wartością BABOK jest, wg mnie, usystematyzowanie wiedzy. Dzięki temu dużo łatwiej mogę komunikować plany i wyniki dotyczące mojej pracy. Lista technik w BABOK jest też bardzo przydatnym podręcznikiem do wykorzystania na co dzień, czy to do merytorycznej kontroli wyników własnej pracy czy też przy przekazywaniu zadań do innych analityków.

IIBA WPC: Z jakich technik opisywanych przez BABOK korzysta Pani lub będzie Pani najczęściej korzystać w przyszłej pracy?

MŚ: W tej chwili, z uwagi na specyfikę projektów, w których pracuję, najczęściej posługuję się przypadkami użycia, scenariuszami oraz modelami danych. Dodatkowo, na co dzień pracuję z technikami analizy przyczyn źródłowych.